Ressurslekkasje

LandaxAsset 1ressurslekkasje 2023 Landax

Ordet «lekkasje» forbinder vi ofte med trøbbel. Som regel tenker man på oljelekkasje i en bil, vannlekkasje i et hus eller noe annet som renner der det ikke skal. Skadene kan være alvorlige og omfanget stort. I overført betydning kan man snakke om lekkasje som uønsket utslipp av elementer, med negativ effekt på omgivelsene.