Internsamling

Landax sine kontorer er spredt i inn- og utland. Det er et godt samarbeid mellom de forskjellige avdelingene, og avstanden er sjeldent til noe hinder for kommunikasjon og effektivitet. To ganger i året setter likevel alle de ansatte alt til side for et par dagers internsamling. I år ble denne avholdt på hovedkontoret i Hamar, torsdag 30. juni og fredag 1. juli. Det skulle oppdateres på status i Landax, utvikling, videre planer og andre aktuelle saker. Gjennomgående var fokuset: Hva kan vi gjøre for å gi kundene en bedre opplevelse av Landax?

Hovedforedragsholder var Torleif Bratlie, daglig leder i selskapet. Han startet samlingen med å minne om visjonen og policyen til Landax. Alle bedrifter må nødvendigvis være lønnsomme for å gå rundt, og for at de ansatte skal kunne fortsette å komme på jobb. Man bør også ha et godt økonomisk fundament for å overleve enhver konjunktur. (Les gjerne innlegget om de 7 fete og de 7 magre år). Likevel er det ikke penger det primært skal handle om. Landax’ visjon er å ha en bedriftskultur som tar vare på de ansatte. De skal ha en god hverdag. Utfolde seg. Samtidig ønsker Landax å bidra i samfunnet. Er det noe Landax kan tilføre lokalt? Globalt? Et eksempel på et av de siste lokale initiativene er tilretteleggingen for den nyåpnede musikkrestauranten Fermate.

Etter introduksjonen brakte det løst med dagens første tema: Bloggen. Den har jo gått på «tomgang» i flere år, men ble først nå i vår et virkelig satsingsområde. (Les første innlegg her). De ansatte kom med forslag til interessante og nyttige temaer, og innspill på hva som kan gjøre bloggen enda mer aktuell. Dere kan dermed se fram til mange spennende saker fremover.

På kvelden ble det servert en utsøkt 3-retters middag, på nettopp Fermate, akkompagnert av live musikk. Det ble en fantastisk aften hvor alle slappet av og snakket om løst og fast. Torleif, som er utdannet musiker, tok likegodt en trall for alle de tilstedeværende.

DSC_0375(redigert)

Torleif bidro også på musikkfronten

Fredag morgen stod internkommunikasjon, salg, ledelsesfilosofi og økonomi på planen. Som et team med store forskjeller både i arbeidsområder og geografiske plasseringer, er det viktig at kommunikasjonen er på plass. Avdelingene avholder derfor jevnlig korte møter seg imellom, såkalte sprintmøter, for å oppdatere status og berette sine planer videre.

Nytt fra salgsavdelingen er at det nå satses på å bygge nettverk for å få i gang effektive salg. Nettverket skal bestå av bedrifter og enkeltpersoner som forhandler Landax. Målet er 300 personer innen 2020. Deretter presenterte Torleif foreløpige tall for 2016. I sum har målene for første halvår blitt nådd. På nysalg manglet det 360.000, men andre poster var til gjengjeld tilsvarende over budsjett.

DSC_0353

Nyheter og tekniske oppgraderinger fikk også sin plass denne dagen. Blant annet vil det komme en ny protokollmodul. Den har fått et helt nytt design, med en mer oversiktlig framstilling av alle sakene. Under utviklingsfasen var noe av det viktigste å gjøre modulen mer brukervennlig, slik at det blir nærliggende for kundene å ta denne i bruk fremfor andre alternativer. Så du vil få se at både utseendet og funksjonaliteten har fått en kraftig oppgradering!

Mot slutten av dagen stod API, import/eksport i Landax, timeregistrering og inspeksjonsmodulen for tur. Det har nok vært en gjengs oppfatning at inspeksjonsmodulen bare er aktuell for bedrifter med et stort utstyrsregister og mye areal – men det er altså ikke tilfellet. Den er veldig praktisk uansett bedriftsstørrelse, spesielt i forbindelse med de lovpålagte vernerundene eller brannvernrundene. Med denne slipper man alt av tykke papirbunker under befaring, og tidkrevende rapportering i ettertid. All registrering skjer digitalt med automatisk rapportering, og direkte kobling til avviksmodulen ved funn av uregelmessigheter – på en tablet eller på telefon.

Internsamling

Så bar det hjemover hver til sitt, enten det var Polen, Stavanger, Tønsberg, Mo i Rana eller Hamar. Det hadde vært noen spennende og lærerike dager, og alle ble inspirerte til ny driv, og til å fortsette å utvikle Landax videre.