Flere utganger?

Når man går i gang med store prosjekter, er det viktig å ha en plan. Gjerne har man da et hovedmål med mange milepæler underveis.
Bilde av en stor motorvei med trafikk. I bakgrunnen ser vi høye bygninger og grønne trær

Kan hende man også har strenge tidsfrister å overholde. Likevel vil man i de fleste tilfeller oppdage at prosjektet tar en annen vending enn først antatt. Det lar seg ikke gjennomføre som planlagt. Dermed blir man nødt til å tenke annerledes.

Å ha flere utganger har derfor vært helt essensielt for meg når jeg har drevet med alskens store prosjekter. Jeg begynner naturligvis alltid med en viss plan, og skisserer mulige mål og delmål. Men jeg har ikke nødvendigvis bare én sti å følge. Noen stier øyner jeg fra begynnelsen av, mens andre muligheter kommer til syne etter hvert som jeg går og prosjektet utvikles. Veiene jeg så velger, fører kanskje til et helt annet sted enn det jeg forestilte meg i utgangspunktet. Da har jeg rett og slett bare benyttet meg av en annen utgang.

DSC_0324(2)
Ordtaket lyder: «Gå til mauren, du late, se dens veier og bli vis». Mauren sørger også for å ha mange utganger i sine prosjekter. Blir den ene blokkert, så har den en annen utvei.

Hvorfor kan dette være en smart metode? Det er flere faktorer som spiller inn. Et aspekt er de menneskelige ressursene. Det er viktig å selv kunne følge opp og være til stede, men alle involverte vil ha en innvirkning på det som skjer. Dessuten er det ofte barrierer underveis som på en eller annen måte må overvinnes. (Les innlegget om barriereknusing her.) Likevel vil jeg påpeke utsikten som hovedfaktor for denne type ledese. Når man kommer til et senere stadium i prosjektet, får man gjerne et helt annet perspektiv enn det man hadde i starten. En ser kanskje en løsning som fungerer bedre. Denne tankegangen er en del av det som kalles «situasjonsbetinget ledelsesfilosofi». Og denne er jeg overbevist om at mange prosjekter er avhengig av for i det hele tatt å kunne gjennomføres.

Man er forskjellige, og jeg har ofte oppfattet signaler på at dette kan oppleves som en uoversiktlig arbeidsmodell det er vanskelig å forholde seg til. For meg er det derimot blitt svært viktig å ha flere utganger. For da dreier seg ikke om et «enten eller», men kreativiteten får fritt utløp i hele prosjektperioden. Innspill og observasjoner underveis blir benyttet, og uforutsette hendelser vil ikke sette noen stopper for prosjektet. Det fører enkelt og greit bare til at jeg vurderer en ny vei videre som jeg også vet fører mot målet.

Har du erfaringer på dette området?