Navnet Landax

Vi har alle fått et navn; Per, Petter, Ola, Gudrun, Finn. Disse betyr som oftest et eller annet, og i gamle dager kunne gjerne navnet være en beskrivelse av en (ønsket) egenskap hos barnet.

Navnsetting i dag tør jeg påstå handler mer om hva som høres fint eller praktisk ut; I hvert fall er det tilfellet med mitt navn. Torleif. Tor fra torden og Leif fra arv. Tordenarv. Navnet gir ikke alltid mye mening, men det kan allikevel høres bra ut, klinge bra – om vi kan si det slik. Våre navn var nok i sin tid et viktig og personlig valg fra våre foreldre. Kanskje er vi også oppkalt etter andre personer som har vært av stor betydning for familien.

Navnet Landax, derimot, har faktisk en tydelig mening. Det var en interessant liten prosess å finne frem til det. Jeg tenkte i sin tid at jeg ville ha et navn som sendte ut et lite «skjult» budskap samtidig som det jo måtte være både fengende og «brukervennlig» i markedsføring.

Vurderinger måtte gjøres, og valg tas.

Navnet jeg endte opp med var Landax. Som mitt navn er det opprinnelig satt sammen av to ord, «Land» fra landbruket, og «ax» fra den engelske versjonen av ordet aksiom: «en selvinnlysende sannhet».

U22-I.B02_Navnet Landax (1).png

Årsaken til at landbruket ble så sentralt, er at Landax har sin opprinnelse i denne næringen. Er det noen jeg mener generelt sett har god kontroll på styringsparametere, så er det husdyrsbønder. Det gjelder både svin, storfe, småfe, kylling, melk og egg. Nær sagt alt skal måles og veies. Produksjonen skal være dyrevennlig og effektiv, den skal være i henhold til lover og forskrifter, nye og bedre systemer skal tas i bruk, og man må alltid være konkurransedyktig på priser. Man kommer rett og slett ikke utenom det å foreta masse registreringer og målinger, og et styringssystem er da gull verdt. I denne bransjen lærte jeg mye.

Men som sagt i tidligere innlegg (Jeg fant, jeg fant) så var det ikke innenfor landbruk jeg etter hvert valgte å satse. Jeg ville heller at styringssystemet mitt skulle bli et verktøy i den daglige styringen av enhver type bedrift i næringslivet. Et helt essensielt verktøy. Jeg ønsket å lage et styringssystem som skulle være såpass nyttig, både i sin ressurseffektive, avviksforebyggende og nyskapende virkning, at det i næringslivet var allment akseptert at man var helt avhengig av det. At påstanden «Vi må ha Landax» rett og slett ble et aksiom.

Landbruk og aksiom ble til Landax, og jeg måtte si meg ganske fornøyd med ordlyden, et to-stavelses ord som for eksempel andre kjente merkenavn som Kodak, Rema, Rimi, Meny osv. Nå hadde jeg altså et navn som var både fengende, funksjonelt og meningsfullt. – Dessuten, den engelske uttalen «Lændæx», lyder ikke så verst?

Jeg skal ærlig medgi at jeg de ti siste årene ikke har tenkt mye over navnet Landax. Det gjør man ofte ikke. Men interessen for Landax bare øker, og kundeantallet er i en god vekst, samtidig som landbrukssektoren igjen har begynt å vise sin interesse; Det kan kanskje se ut som det er en aldri så liten profeti som går i oppfyllelse: Landax – en allment anerkjent løsning for kvalitetsstyring i alle næringer?