De 7 fete, og de 7 magre år

Som borgere av et vestlig land med kapitalistisk markedsøkonomi, er vi alle fullt klar over at man sannsynligvis kommer til å oppleve både opp- og nedgangstider. Det er mange forhold som påvirker dette, og det er klart at man merker det når ens eget felt er hardest rammet. Akkurat nå er det oljenæringen som sliter, en annen gang er det turistnæringen og siden oppdrettsfisk. Dette er ikke til å unngå. Det som dog er essensielt for ikke bare å overleve gjennom forskjellige opp- og nedgangstider, men for å gå ut som vinner, er å ha kunnskap og bevissthet rundt nuet. Som klok bedriftsleder har du nemlig en strategi som grunnlag for styringen av bedriften din. Du er fremtidsrettet og tenker langsiktig, noe jeg mener er to nøkkelkvaliteter dersom du skal lykkes i næringslivet.

U24-I.B01_7 magre.jpg

De aller fleste bedrifter har etter en viss tid i markedet fått oppleve gode tider, eller vi kan si «7 fete år». Nettopp i slike tider vil jeg anta at det er kjærkomment for dine aksjonærer dersom du har stor bevissthet rundt det å spare, bygge egenkapital, og å kjøre på med produktutvikling. Tanken er å kunne bygge opp soliditet og reserve til de «7 magre år» kommer. Men man bør samtidig også alltids ha en slags beredskapsplan for hva man bør gjøre dersom konjunkturene skulle endre seg. Når da dette inntreffer, er ikke lenger utgangspunktet å drive for å tjene mer penger, men å skape verdier på annet vis og forberede at det ut fra statistikken snart kommer en opptur. Dette kan gå på utvikling av organisasjonen, arbeid med innhold og styringssystemer, kvalitetsarbeid, satse på kompetanse og videreutdanning av sine ansatte, eller annet indirekte verdiskapende arbeid.

Laksestim
Mange i oppdrettsnæringen opplever nå gode tider, men hvordan står det til morgen?

Det handler rett og slett om å være fremtidsrettet og langsiktig. I de 7 fete år, tider med mye avkastning, må man plassere midler hensiktsmessig med tanke på fremtiden. Bevissthet rundt mulighetene som oppstår både i opp- og nedgangstider, er helt avgjørende for hvordan man kan imøtekomme svingningene. Magre år, om enn ikke så mange som 7, vil på et eller annet tidspunkt komme, og da bør man være klar for å møte utfordringene.

Jeg antar det er mange der ute som har opplevd mye spenning og dramatikk på dette området. Har du noen erfaringer?