Kurs i Landax

Vi arrangerer kursserier to ganger i året. Neste kursserie kommer til våren 2018. Kursserien består av fire selvstendige dager med temaer som ISO 9001:2015, styringssystem for ledelse, risiko- og sårbarhetsanalyser, prosesskartlegging og generelt om Landax. Du vil kunne melde deg på en, flere eller alle dagene. Kursene blir holdt i området ved Gardermoen.